image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zgodnie z zaleceniami rządu oraz służb sanitarnych apelujemy o zachowanie bezwzględnej ostrożności w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podstawowe zasady higieny, mycie rąk, unikanie dużych skupisk ludzkich, zachowanie odpowiedniego dystansu we wszystkich punktach obsługi klientów.

Prosimy o otoczenie opieką osób starszych oraz wszystkich o obniżonej odporności. W szczególności o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.

Porozmawiajcie z dziećmi o tym co się dzieje na terenie Metropolii i w całej Polsce. Dzieci muszą wiedzieć, że zawieszenie działalności szkół nie powinno być traktowane jako okres dodatkowego czasu wolnego, przeznaczanego na spotkania towarzyskie, zakupy, zajęcia w klubach fitness czy zakupy w galeriach handlowych.

Należy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji, które znajdują się na stronach www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus. Można również skorzystać z bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

W związku z powyższym w sprawach dotyczących działalności Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zachęcamy do komunikacji drogą elektroniczną poprzez e-mail do kancelarii ogólnej (kancelaria@metropoliagzm.pl) oraz za pomocą ePAUP (adres skrytki ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP) .

Szersze informacje teleadresowe Urzędu znajdziecie Państwo na BIP

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo.