image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wsparcie w zrobieniu zakupów czy wykupieniu recept w aptece? Na czas zagrożenia koronawirusem ta pomoc jest potrzebna szczególnie osobom starszym. Dlatego MOPR wraz z Fundacją Petralana rozpoczął akcję Pomoc dla seniora.

Inicjatywa skierowana jest do bytomian, którzy ukończyli 65 lat, mieszkających samotnie lub z osobą niepełnosprawną, przewlekle chorych. Jej celem jest pomoc w dostarczeniu zakupów spożywczych, środków czystości i dostarczeniu lekarstw z apteki.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie samodzielnie tego zrobić i nie mają wsparcia z zewnątrz. Chęć skorzystania z takiej formy pomocy można zgłaszać pod nr. tel.: 32 388 67 22 
– mówi Krzysztof Skuza, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Po otrzymaniu takiego sygnału pracownik socjalny lub wolontariusz Petralany udadzą się do osób, które najpilniej potrzebują wsparcia. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do godziny 13.00.

Otrzymujemy dużo sygnałów od osób starszych, że potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy przyniesieniu węgla – mówi Krzysztof Skuza. Dlatego apelujemy do wolontariuszy działających w trzecim sektorze, by w tym trudnym czasie wspierali osoby starsze i samotne.

Niezwykle ważna i potrzebna jest też sąsiedzka solidarność. Jeśli w naszym otoczeniu mieszkają seniorzy, nie zapominajmy o nich, zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Nie bójmy się pomagać – mówi Krzysztof Skuza. Prosimy o kontakt również inne podmioty czy organizacje, które nie są obojętne i chcą wesprzeć nas w tych działaniach.

Źródło: UM Bytom