image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

26 marca powołaliśmy zespół roboczy ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. W jego skład weszli przedstawiciele miasta i jednostek organizacyjnych, którzy będą weryfikować wpływające wnioski – dodaje prezydent Wołosz.

W skład powołanego 26 marca zespołu roboczego weszli przedstawiciele: Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora /Referatu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy/, którzy koordynują prace zespołu, a także Referatu Działalności Gospodarczej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Bytomskich Mieszkań.

Powołany zespół będzie weryfikował wpływające do miasta /za pośrednictwem poczty polskiej, skrzynek podawczych oraz elektronicznie – ePUAP/ wnioski – tylko pisemne – od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Warto podkreślić, że pomoc udzielona przez miasto będzie dotyczyła tylko okresu od 1 marca 2020 roku, a wnioski przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną część przychodów będą rozpatrywane indywidualnie.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władze miasta przygotowały dla bytomskich przedsiębiorców kilka propozycji, które mają im pomóc w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się w związku z pandemią koronawirus. Przedstawione działania są uzupełnieniem pomocy, jaką kieruje do firm państwo.

Zaproponowaliśmy przedsiębiorcom bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90% lub umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy, w przypadku gdy nie mogą oni prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Warto podkreślić, że w przypadku umorzenia wygeneruje to jednak dla części przedsiębiorców dodatkowe obciążenia finansowe, bowiem może stanowić to zdaniem Urzędu Skarbowego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Podobne zasady dotyczyć będą opłaty za zajęcie pasa drogowego i miejskich terenów przez restauracje czy puby – dodaje prezydent Wołosz.

Przepisy podatkowe pozwalają ponadto na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków.

Warto dodać, że wymienione wyżej formy wsparcia dla przedsiębiorców będą uzupełnienie o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.

Wszystkie informacje oraz kontakty, a także sposób przekazywania pisemnych wniosków:

1. ULGI W PODATKACH – WIĘCEJ TUTAJ
– pobierz formularz dot. udzielania ulg w opłacania podatków

– pobierz formularz dot. pomocy de minimis

– pobierz formularz dot. pomocy innej niż de minimis

2. ULGI W CZYNSZACH – WIĘCEJ TUTAJ

3. ULGI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO i DZIERŻAWY – WIĘCEJ TUTAJ

Informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27.

Autor: Tomasz Sanecki / UM Bytom