image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. trzy Gminne Centra Zbiórki Odpadów (GCZO) zlokalizowane przy Al. J. Piłsudskiego 28 A, Al. Zwycięstwa 27 B oraz ul. Szałasowizna 7 wznawiają świadczenie wszystkich usług dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Nieczynny, aż do odwołania pozostaje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowany przy ul. Głównej 144 B.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym na terenie GCZO obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego:
1. Należy stosować się do wszystkich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa obowiązujących na terenie kraju.
2. Należy zachowywać dystans min. 2 metrów pomiędzy osobami.
3. Klientom GCZO zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. W inne środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne klient wyposaża się we własnym zakresie.W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie GCZO, będą wpuszczeni tylko i wyłącznie klienci z maseczką zakrywającą usta i nos oraz w rękawiczkach.
4. Ogranicza się liczbę klientów do 1 pojazdu (kierowca + maksymalnie 1 pasażer), którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie GCZO.
5. Odpady muszą być posortowane na frakcje, nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie GCZO z uwagi na maksymalne skrócenie czasu wizyty i ograniczenie sytuacji tworzenia się kolejki klientów oczekujących na wpuszczenie na teren obiektu.
6. Klienci korzystający z GCZO zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów i poleceń pracownika punktu.

Apelujemy jednocześnie o przemyślane korzystanie z GCZO w czasie obowiązywania stanu epidemicznego i zachęcamy do dostarczenia odpadów niebezpiecznych w późniejszym terminie. Prosimy, aby powstrzymać się od generowania odpadów, których odbiór w czasie pandemii koronawirusa nie jest priorytetowy. Przypominamy, że wyrzucanie odpadów niebezpiecznych (chemikalia, sprzęt RTV i AGD) przy altanach śmietnikowych jest zabronione.

Lokalizacje oraz numery kontaktowe do Eko-Punktów:
GCZO przy Al. J. Piłsudskiego 28 A, tel. 728-320-773 czynny: pon. – pt. 6:00 – 22:00,
GCZO przy ul. Szłasowizna 7, tel. 728-320-775 czynny: pon. – pt. 10:00 – 18:00,
GCZO przy Al. Zwycięstwa 27 B, tel. 728-320-774 czynny: pon. – pt. 10:00 – 18:00,

Najważniejsze zasady, odnośnie różnych odpadów, które warto stosować w czasie trwania epidemii:
Ogranicz zakupy do niezbędnych rzeczy.
Sklepy wciąż działają i będą działać, a część nieprzemyślanych zakupów – trafi niestety do kosza. W najbliższym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na rozsądne decyzje zakupowe, aby nie wyrzucać żywności.

Wykorzystaj pojemność kosza, worka, zmniejsz objętość odpadów.
Czystość i porządek wokół miejsc gromadzenia odpadów zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Zgniatanie butelek i innych opakowań z tworzyw sztucznych, składanie lub dzielenie na mniejsze kawałki opakowań papierowych i kartonów przyczyni się do lepszego wykorzystania pojemności pojemników. Im mniej powietrza będą wozić samochody odbierające odpady – tym więcej zmieści się w nich odpadów.

Odpady zielone i BIO zagospodaruj u siebie – kompostowanie.
Warto, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie i np. spróbowali stworzyć własny kompostownik.

Nawilżone chusteczki, jednorazowe rękawiczki i maseczki
Nie wyrzucaj nawilżonych chusteczek, jednorazowych rękawiczek i maseczek do toalet. Tego rodzaju odpady powinny trafiać do worka (najlepiej szczelnie zamkniętego). Nie wrzucaj luzem do otwartego pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Załatwianie spraw związanych z odbiorem odpadów:

Wszelkie sprawy dotyczące odbioru odpadów załatwiaj zdalnie. Wykorzystaj telefon, email, ePUAP, deklarator i pocztę.

Lista najważniejszych telefonów MZGO:
(32) 264-46-23 wew.16,18,19 – wyjaśnienie opłat
(32) 264-46-23 wew.22,23,24 – składanie deklaracji
(32) 264-46-23 wew.10 – reklamacje
Email: sekretariat@mzgodg.pl

Informujemy, iż od 22 kwietnia 2020 możesz w pilnych sprawach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, załatwić sprawę związaną z gospodarowaniem odpadami w siedzibie MZGO przy Al. Piłsudskiego 34c.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza