image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 11 lipca 2020 r. wykonany zostanie projekt budowy oświetlenia ulicy Zielonej w Malinowicach. Wykonawca tego zadania firma ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z siedzibą w Cieszynie przedstawiła do akceptacji wstępną koncepcję rozmieszczenia 5 latarni.

Wartość prac projektowych to kwota 6 480,00 zł i w całości finansowana będzie ze środków budżetu gminy. Szacowana wartość prac budowlanych wynosi 50 000 zł, a realizacja zadania planowana jest do końca tego roku. Projekt ma za zadanie wykorzystać lampy bazujące na odnawialnych źródłach energii. Będzie to kolejna tego typu inwestycja w gminie Psary. Do tej pory podobne rozwiązania zastosowane zostały na osiedlu Czerwony Kamień i na ulicy Irysów w Psarach.

Planowane do zastosowania lampy uliczne wykorzystują energię elektryczną uzyskiwaną z modułów solarnych. Jest ona magazynowana w wydajnej baterii, a następnie wykorzystywana do oświetlania terenu po zmroku. Zastosowanie specjalistycznych modułów solarnych nie wymaga budowy sieci kablowej.

Źródło: UG Psary