image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej jest placówką wychowania pozaszkolnego, dla swoich podopiecznych wyczynia jednak kulturalne cuda.

Nauczyciele dzięki swojej kreatywności i wykorzystaniu nowoczesnych technologii starają się dalej rozbudzać twórczy żar u swoich podopiecznych, a także innej dąbrowskiej młodzieży, która śledzi stronę internetową i facebooka MOPT-u. Działania placówki można zobaczyć na stronie: www.mopt.pl/e-learning i fb: Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.

– Przechodząc do pracy wirtualnej musieliśmy całkowicie przeorganizować działalność placówki. Nie wszystko jest możliwe do zrobienia, ale niektóre rzeczy wychodzą nawet lepiej. Dzięki multimediom spotykamy się w grupach, każda z pracowni proponuje jakieś ćwiczenia – plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, wokalne, pokazujemy je krok po kroku, zachęcamy do uczestniczenia w nich nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy niejako „przy okazji”, rozwijają też swoje pasje. Nie zrezygnowaliśmy, ale przygotowujemy się do wystawy we Włoszech. Zrobimy ją on-line, będzie może nawet łatwiej – prześlemy prace, organizatorzy je wydrukują, sfilmują i pokażą w galerii. Będziemy je oglądać wirtualnie w sieci – mówi Iwona Wilk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. – Placówka żyje, gdy jest w niej gwar, śmiech, adrenalina. Nie zwolniliśmy tempa, nauczyciele-artyści starają się nadal wykrzesać duszę artystyczną u dzieci. Gdy otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo trudna, dajemy nadzieję na lepsze jutro, chcemy, by sztuka stała się przewodnikiem w świecie po pandemii, wyzwoliła wrażliwość, życzliwość, empatię, refleksję nad światem i dużo radości, bo jeszcze wiele dobrego przed nami. Mam nadzieję, że moptowska twórcza szczepionka da odporność na całe życie, będzie chronić i pomagać.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna zajęcia, które będą odbywały się w budynku (nie tylko on-line).

Wszystkich zainteresowanych powrotem do zajęć bezpośrednich zachęca się do kontaktu z opiekunami pracowni i zapoznania się z procedurami obowiązującymi w tym czasie w placówce.
1. W placówce będą przebywać tylko dzieci i młodzież, uczęszczająca w danym dniu na zajęcia. Rodzice nie mają możliwości wejścia do budynku.
2. Zobowiązuje się rodziców i wychowanków do stosowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce, w szczególności do zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk, zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami oczekującymi.
3. W placówce może jednocześnie przebywać ograniczona ilość osób.
4. Utrzymuje się dotychczasowe godziny otwarcia z zastrzeżeniem przerw technicznych.
5. Nie ma możliwości przynoszenia przez wychowanków ani pozostawiania przedmiotów osobistych w przestrzeni placówki.
6. Wychowankom przed wejściem do placówki dokonuje się pomiaru temperatury. Rodzice wypełniają deklarację udziału w zajęciach w sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce.

MOPT przypomina rodzicom, że wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 można składać w skrzynce podawczej od strony boiska.

Więcej informacji na stronie: www.mopt.pl

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza