image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

19 czerwca na DW 913 nastąpi wydłużenie całkowitego zamknięcia drogi od skrzyżowania z ulicą Graniczną w miejscowości Psary do rejonu skrzyżowania z DK 86 w miejscowości Gródków.

W związku z robotami drogowymi na dzień 19 czerwca o godz. 10.00 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.

Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo.

Koszt kontraktowy (w umowie) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi 124 851 916,29 zł, (kontrakt obmiarowy) z czego 95 006 823,37 zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a Wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Bieżące informacje o utrudnieniach na stronie internetowej www.dw913-celiny.pl w zakładce utrudnienia ruchu.

Źródło: UG Psary