image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Bytom – będzie  kontynuowany w przyszłym roku. Podczas ostatniej sesji bytomscy rajcowie podjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Bytomiu jeszcze do końca listopada 2020 r.  trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany przestarzałych systemów ogrzewania. Ponieważ program cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bytomia, na zdecydowaną większość zaplanowanych inwestycji  podpisano już umowy z wykonawcami.

W ramach realizacji programu zaplanowano wykonanie 235 inwestycji, z czego dotychczas podpisano 197 umów. 320 tys. zł  dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu wykorzystano już w 90%. Niemal w całości wykorzystano także ponad milion złotych przeznaczony na wypłaty dla wykonawców – mówi Maciej Koźmiński, zastępca naczelnika Wydziału Inżynierii Środowiska.

Zostały pojedyncze wolne miejsca. Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać jeszcze z opcji zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Jest jeszcze 18 wolnych miejsc  na  wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tegoroczna edycja dobiega końca, ale podjęliśmy już kroki, by kontynuować program w przyszłym roku. Jednym z nich jest wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych, z którym wystąpiliśmy do  WFOŚiGW w Katowicach. Mamy już pozytywną odpowiedź  – mówi Maciej Koźmiński.

Dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie  ponad 1, 5 mln zł. Przewidywane łączne nakłady na realizację PONE  w 2021 r. wyniosą ponad 2, 5 mln. zł Ich sfinansowanie zakładane jest ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki stanowiącej 60% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała kwota wynosząca ponad milion zł sfinansowana zostanie przez beneficjentów końcowych (mieszkańców) dokonujących wymiany lub montażu ekologicznych systemów grzewczych.

O rozpoczęciu naboru wniosków w nowej edycji  będziemy informować na bieżąco.

Źródło: UM Bytom