image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach”, to zadanie za ponad 10 mln zł. Wykonawcą jest FIRMA Carbud i Termoklima. Powstała tu m.in. nowa sala gimnastyczna wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącego budynku szkoły, a także nowy segment dydaktyczny.

W ramach wykonanych robót wstawiono okna, założono stolarkę drzwiową. We wspomnianym segmencie zamontowano windę, malowane są też sale lekcyjne. Rozpoczynają się prace związane z kafelkowaniem łazienek. Na ukończeniu są natomiast sanitariaty przy nowej sali gimnastycznej.

W ramach inwestycji prowadzone są również roboty wokół budynku. Powstało m.in. boisko z nawierzchnią poliuretanową, które oświetlono i ogrodzono. Ustawiono na nim piłkochwyty, kosze do gry w koszykówkę. Wybudowano drogę pożarową i parking.

Rozpoczynają się prace na dziedzińcu szkoły, gdzie nawieziono kamień, by utwardzić teren. W przyszłości będzie tam położona kostka betonowa, podobnie jak z tyłu placówki, gdzie stworzono parking rowerowy.

Źródło: UM Lędziny