image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym roku nie obchodziliśmy tego dnia, tak jak dotychczas, ale kameralnie, w zamkniętym gronie i z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Po przywitaniu wszystkich gości przez sekretarz gminy Mirellę Barańską-Sorn, głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, który podsumował pracę gminnej oświaty poprzez przedstawienie krótkiej prezentacji multimedialnej. Następnie wraz z radną Krystyną Kluszczyk, przeszli do przekazania gratulacji, nagród i wyróżnień dla nauczycieli gminnych szkół.

List gratulacyjny otrzymała Pani Ewa Wawrzak z okazji otrzymania Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku nagrody Wójta Gminy Psary otrzymali dyrektorzy placówek oświatowych: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach Pani Dorota Pronobis-Kościńska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Pani Małgorzata Barańska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Pani Joanna Marcinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Pani Beata Polaniecka.

Podziękowania za owocną pracę i trud włożony w kierowanie placówkami oświatowymi otrzymali wicedyrektorzy: wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach Pani Aleksandra Janicka, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Pani Agnieszka Regulska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach Pani Dorota Haczyk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Pani Dorota Konieczny, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Pani Jolanta Ciastoń.

Tegorocznymi nagrodami Wójta Gminy Psary uhonorowani zostali nauczyciele: Karina Bizan i Dorota Dąbkowska ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Katarzyna Gwiazda i Barbara Marszałek ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, Aleksandra Janicka i Sylwia Sobczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach, Anna Matusik i Katarzyna Nawrot z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, Beata Skórka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Psarach.

Gratulujemy uzyskania w 2020 roku tytułu nauczyciela dyplomowanego Pani Małgorzacie Borowieckiej oraz nauczycielom, którzy w sierpniu 2020 roku uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego: Annie Wirek-Wszole, Elżbiecie Grochowinie, Aleksandrze Czapli, Marcinowi Szymonkowi, Kornelii Duckiej oraz Sylwii Madej.

Dzień Edukacji Narodowej, jest świętem wszystkich pracowników oświaty, w związku z tym życzymy wszystkim dużo szczęścia, radości, a przede wszystkim zdrowia w tak trudnym czasie. Ubiegły rok szkolny wymusił na wszystkich dostosowanie się do nauczania zdalnego. Było to ogromne wyzwanie dla kadry pedagogicznej, które pozwoliło jeszcze bardziej docenić trud włożony w edukację najmłodszych. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie i profesjonalizm, które wkładacie w nauczenie i wychowanie młodego pokolenia, przyniesie Państwu wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Źródło: UG Psary