image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zagłębiowski Park Linearny to projekt unijny realizowany na terenie: Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Sławkowa, Siewierza i Psar. Po modernizacji Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej czy wykonaniu parku w Siewierzu, przyszedł czas na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Warto zauważyć, że gmina Psary jest jedyną gminą wiejską biorącą udział w projekcie.

Każdego dnia w Górze Siewierskiej widać postępy prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” – etap I. Wszystkie prace realizowane są przez Wykonawcę – firmę MAXIMUS Michał Seńków z siedzibą w Tarnowskich Górach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Do tej pory został praktycznie ukończony ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez cały teren od północnej do południowej części oraz ścieżka piesza o szerokości 1,2 m. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem placu zabaw. Przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną, która zapewni amortyzację podczas ewentualnego upadku na całej powierzchni placu. Z takiej samej nawierzchni bezpiecznej, na terenie placu zabaw wymodelowane zostaną również pagórki o zróżnicowanej wielkości.
Wykonany został żelbetowy fundament pod wieżę widokową, na którym zamontowano stalową konstrukcję wieży. W najbliższym czasie zostaną zamontowane na niej stopnice, kraty podestowe oraz obudowa drewniana. Wieża umiejscowiona została na jednym z najwyższych wzniesień Zagłębia Dąbrowskiego, z którego rozciąga się wspaniały widok we wszystkich kierunkach.

Na obszarze Centrum Edukacji Ekologicznej zostaną zamontowane także urządzenia rozwijające różne umiejętności: ruchowe, intelektualne, związane z muzyką i fizyką. Cały teren placu poprzeplatany zostanie naturalnie zielonymi okręgami z niskimi nasadzeniami oraz pojedynczymi drzewami. Wzdłuż ścieżek i na placach zaplanowano lokalizację obiektów małej architektury, takich jak ławki z oparciem, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe oraz nośniki informacji wizualnej.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2020 r. i wsparte jest dotacją z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 300 000,00 zł oraz ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach RPOWSL w kwocie 1 216 639,12 zł. Ten etap projektu odbywa się bez wkładu ze środków własnych gminy i w 100% jest finansowany krajową i unijną dotacją.

Źródło: UG Psary