image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Katowice zdobyły nagrodę w X edycji konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „najlepszy powiat grodzki”. Katowice znalazły się w gronie 3 laureatów. Jury konkursu doceniło Katowickie Centrum Usług Społecznych „Integracja”, które zostało uruchomione w 2018 roku i funkcjonuje w wyremontowanej przez miasto (przy wsparciu środków unijnych) kamienicy przy ul. Francuskiej 43. Projekty realizowanew Centrum są efektem współpracy z partnerami społecznymi: Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, a w przeszłości również Stowarzyszeniem FAON i 4Future Marzena Olchowy.

Placówka przeznaczona jest dla osób ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności. Pozwala ona rozwijać samodzielność podopiecznych, a także odciążyć ich opiekunów. To pierwsze w Katowicach miejsce oferujące osobom z niepełnosprawnościami bardzo zróżnicowane formy terapii, w szczególności dedykowane osobom z autyzmem. W CUS prowadzone są różne formy pracy z podopiecznymi: zajęcia indywidualne i grupowe, warsztaty, wycieczki, wyjścia na hipoterapię, alpakoterapię, dogoterapię oraz muzykoterapię.

– Głównym problemem osób dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobą jest ograniczenie dostępu do codziennych aktywności, w tym edukacji, opieki, pracy i możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym. Aby ograniczyć negatywne skutki marginalizacji, powstał w Katowicach ośrodek, gdzie pod fachową opieką specjalistów grupy zagrożone wykluczeniem stawiają kolejne kroki, żyjąc i ucząc się – na ile to możliwe – samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Centrum wyposażone zostało w sprzęt fizjoterapeutyczny, urządzenia do elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, sonoterapii, a także oprogramowanie wspierające rehabilitację osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Powstały także specjalistyczne sale terapeutyczne: doświadczania świata i integracji sensorycznej – mówiMariusz Nowak, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W Centrum Usług Społecznych „Integracja” realizowane są dwa projekty: Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej oraz Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych.

Szczegółowy opis projektu: http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/practice/view/457

Pełne wyniki konkursu: http://bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/contest/view/8#lista-laureatow

Źródło: UM Katowice