image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Bardzo ważna, lecz niełatwa inwestycja dla Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusz Boczonia w Mysłowicach oraz Miasta Mysłowice została zrealizowana. Dzięki zawartej umowie pomiędzy Szpitalem a Województwem Śląskim powstała nowoczesna Pracownia endoskopowa oraz Pracownia prób wysiłkowych Holtera.

Okres realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego” trwał od 1 lipca 2017 r. do 31 października 2020 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa nieużytkowanego bloku operacyjnego Szpitala oraz doposażenie powstałych w konsekwencji Pracowni. Łączna powierzchnia całkowita sal objętych projektem to aż 153,13m2. Zakres prac rozpoczętych w maju 2020 r. obejmował dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji poprzez przestawienie ścian działowych, skucie tynków i starych posadzek, wykończenie wnętrz oraz rozprowadzenie instalacji takich jak: elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne, centralne ogrzewanie.

Realizując projekt trybie „zaprojektuj i wybuduj” zastosowano sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne dostosowane do charakteru obiektu, gwarantując wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonania.

Nowe pracownie doposażono w: wideokolonoskop, dwa wideogastroskopy, procesor wizyjny, automatyczną dwustanowiskową myjnię endoskopową wraz z pompą, mobile ramie RTG, aparat do znieczulenia kardiomonitor, echoendoskop, zestaw bieżni oraz holter EKG.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła – 3 159 998,03 zł, w tym:

  • 433 999,70 zł wkładu własnego Szpitala
  • 40 000,00 zł z budżetu Podmiotu Tworzącego – Gminy Miasta Mysłowice.
  • pozostałą kwotę, tj. 2 685 998,33 zł – dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jesteśmy przekonani, że inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej oraz zapewni dostęp do wysokiej klasy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, co bezpośrednio doprowadzi do zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z przyczyn chorób układu krążenia i nowotworowych.

Źródło: UM Mysłowice