image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski wręczył 4 uczniom i 2 studentom stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym i akademickim 2019/2020.

Prezydent Miasta pogratulował stypendystom wspaniałych wyników i osiągnięć, wręczył również listy gratulacyjne rodzicom nagrodzonych uczniów.

Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów, otrzymali:

  • Julia Sikorska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie,
  • Tomasz Kowalski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie,
  • Szymon Sarnik – uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie,
  • Alan Frąckowiak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie.

Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina, otrzymali:

  • Agnieszka Zimna – studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
  • Magdalena Zawisza – studentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uczniowie i studenci – mieszkańcy Będzina – mogą również ubiegać się o stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia sportowe. Termin składania wniosków dotyczących osiągnięć w 2020 roku upływa 15 stycznia 2021 r.

Źródło: UM Będzin