image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Renowacja budynku MDK nr 1 to kolejna kluczowa dla miasta inwestycja. Do tej pory zostały wykonane prace projektowe, trwają roboty budowlane w budynku, które przywrócą dawny blask temu pięknemu obiektowi w centrum miasta – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Prace budowlane realizuje w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 wyłoniona w przetargu firma „DeS” z Krakowa, czyli ta sama, która prowadziła remont oficyny pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Inwestycja mająca na celu modernizację MDK nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 12 realizowana jest dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, a jej całkowita wartość wyniesie 8,8 mln zł, z czego 4 mln zł to dofinansowanie z UE, prawie 500 tys. zł z budżetu państwa, zaś 4,3 mln zł to wkład własny gminy, z czego aż 4 mln zł mają stanowić wydatki niekwalifikowane.

Zakres przewidzianych prac

Pochodzący z 1906 roku budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przejdzie modernizację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oczyszczona zostanie piaskowa elewacja, tynk od podwórza naprawiony, zaś cegły pokryte glazurą odrestaurowane. W ramach termomodernizacji w obiekcie wymieniona zostanie część drzwi oraz okien (pozostałe będą odrestaurowane), wyremontowany zostanie także dach. Ponadto budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warto podkreślić, że renowacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 realizowana jest w systemie projektuj-buduj. To oznacza, że wykonawca najpierw wykonał projekt, po jego zatwierdzeniu uzyskał niezbędne pozwolenia, przystąpił do realizacji robót budowlanych. Planowany termin oddania inwestycji to czerwiec 2021 roku.

Wykonawcą prac jest firma „DeS” z Krakowa, która odbudowała w latach 2019 – 2020 pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Firma od ponad 30 lat specjalizuje się w pracach budowlano-konserwatorskich. Ma na swoim koncie między innymi: remont murów miejskich w Dobczycach, pomieszczeń Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, elewacji budynku Sądu Rejonowego w Będzinie oraz stajni książęcych w Pszczynie.

Projekt „Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI.

Logo MDK.jpg

Źródło: UM Bytom