image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Omówienie roli i zadań samorządu związanych ze sprawami górniczymi, kwestia wypłaty odszkodowań przez zakład górniczy oraz plany związane z eksploatacją węgla kamiennego przez KWK „Bobrek – Piekary”, były głównymi tematami trójstronnego spotkania, w którym 8 lutego wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy Miechowic oraz reprezentanci KWK „Bobrek – Piekary” i spółki Węglokoks SA.

Chcemy, aby mieszkańcy mogli spotykać się z przedstawicielami kopalni oraz spółki węglowej, celem omówienia wszystkich najważniejszych spraw dotyczących szkód górniczych, jakie powstają w Bytomiu – mówił podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Ważne, aby wszystkie strony rozmów wypracowały wspólne rozwiązania, które będą minimalizować skutki eksploatacji górniczej w naszym mieście – podkreślał prezydent Mariusz Wołosz.Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miechowic w sprawie szkód górniczych

W trójstronnym spotkaniu z udziałem władz Bytomia, pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska, mieszkańców Miechowic oraz reprezentantów Węglokoksu SA oraz kopalni „Bobrek – Centrum”, jednym z głównych tematów była kwestia likwidacji szkód górniczych. Przedstawiciele władz miasta podkreślali, że sprawy związane z naprawianiem szkód górniczych reguluje prawo geologiczne i górnicze, a osoby poszkodowane wskutek szkód górniczych muszą kierować swoje roszczenia bezpośrednio do zakładu górniczego odpowiedzialnego za powstałe szkody. Warto dodać, że mieszkańcy dopytywali także przedstawicieli kopalni o plan ruchu zakładu górniczego w kwestii wydobycia węgla kamiennego w rejonie Miechowic, likwidację zgłoszonych już szkód w budynkach, a także o aktualnie prowadzoną eksploatację węgla kamiennego przez KWK „Bobrek-Piekary”.

W trakcie rozmów omówiono między innymi kwestię kontaktu i sposobu przekazywania bezpośrednich informacji o wstrząsach górniczych na terenie miasta oraz udziału przedstawicieli miasta w oględzinach miejsc dotkniętych skutkami szkód wywołanych eksploatacją węgla kamiennego.

Na prośbę mieszkańców pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska biorą udział w oględzinach miejsc, w których stwierdzono szkody górnicze. Na miejskiej stronie działają zakładki poświęcone występującym w mieście wstrząsom i szkodom górniczym, gdzie mieszkańcy mogą zapoznać się z aktualnymi informacjami- mówił zastępca prezydenta Waldemar Gawron.

Warto podkreślić, że na stronie www.bytom.pl w zakładce Szkody Górnicze mieszkańcy miasta mogą zapoznać się z kompleksową informacją dotyczącą składania wniosków o odszkodowanie za szkody górnicze zarówno w budynkach, gruntach czy uprawach, pobrać odpowiednie wnioski o naprawę szkód, a także uzyskać informacje o bieżących wstrząsach, jakie wystąpiły na terenie gminy – zakładka Wstrząsy Górnicze

Podczas poniedziałkowego spotkania podjęto także decyzję, że w drugim kwartale roku odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Miechowic oraz przedstawicielami kopalni i spółki Węglokoks SA, celem omówienia spraw związanych z występowaniem i usuwaniem szkód górniczych.

Miasto zawsze deklaruje chęć współpracy i rozmów oraz pomoc w celu rozwiązania spraw związanych z występowaniem szkód górniczych. Dotykają one zarówno majątku komunalnego, jak również prywatnego – mówi podczas spotkania Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Musimy jednak przyznać, że wpływ na ujawnianie się szkód ma również infrastruktura a nie tylko eksploatacja prowadzona na terenie naszego miasta – podkreślał Michał Bieda.

Poniedziałkowe spotkanie było okazją dla przedstawicieli mieszkańców Miechowic do bezpośredniej rozmowy w władzami kopalni, kolejne takie spotkanie odbędzie się w drugim kwartale, również wtedy głównym tematem będzie działalność kopalni i sprawy związane z występowaniem i usuwaniem szkód wywołanych jej działalnością.

Źródło: UM Bytom