image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Tegoroczna zima, w przeciwieństwie do kilku poprzednich, dość mocno wpływa na postęp prac na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. Na budowie nowej linii w Sosnowcu Zagórzu prace postępują jednak dwutorowo i nie chodzi tu jeszcze o układanie torowiska.

– Obecnie prace prowadzone są równocześnie w dwóch obszarach tj. projektowym i wykonawczym. W obszarze projektowy trwa etap doszczegółowienia projektu budowlanego w zakresie wszystkich projektów branżowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Jesteśmy również w trakcie oczekiwania na decyzje administracyjne – mówi Robert Wach, dyrektor kontraktu Eurovia Polska S.A. i dodaje, że obszar wykonawczy obejmuje obecnie prace ziemne prowadzone głównie w rejonie ul. Braci Mieroszewskich. – Mimo niesprzyjającej aury prowadzimy roboty w zakresie obiektu inżynieryjnego – wykonaliśmy już wykop wraz z jego zabezpieczeniem, przygotowujemy się do rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem płyty dennej obiektu – wylicza Arkadiusz Stolarz, kierownik robót mostowych z firmy Nowak Mosty, odpowiadającej za budowę tunelu. Prowadzone są roboty przygotowawcze związane z przezbrojeniem sieci teletechnicznej w rejonie ul. Braci Mieroszewskich.

Prace toczą się jednak nie tylko w tym rejonie. Roboty przy przezbrojeniu sieci teletechnicznej trwają także przy rondzie Jana Pawła II, na odcinku równoległym do ul. Paderewskiego kontynuowane są prace związane z przyszłym odwodnieniem torowiska, rozebrano budynek gospodarczy kolidujący z inwestycją.

Najwięcej dzieje się w miejscu, gdzie linia tramwajowa krzyżuje się z ul. Braci Mieroszewskich. – I to miejsce na razie najmocniej rozpala ciekawość okolicznych mieszkańców, którzy dopytują czasem pracowników, jak ten tunel będzie wyglądał – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. i wyjaśnia, że obiekt inżynieryjny budowany w przejściu ul. Braci Mieroszewskich to tunel, który będzie miał przekrój prostokąta – jego długość wyniesie około 41 m a szerokość 18 m. Cały obiekt inżynieryjny będzie pełnił rolę węzła przesiadkowego – w tunelu znajdą się docelowo dwa perony przystanków tramwajowych, a przystanki autobusowe zlokalizowane zostaną powyżej – na poziomie jezdni ul. Braci Mieroszewskich. Obiekt wyposażony będzie w 2 niezależne windy osobowe pozwalające na komunikację pieszych pomiędzy przystankami tramwajowymi a autobusowymi.

Prace przy budowie tunelu wpływają na organizację ruchu samochodowego. Obowiązująca obecnie czasowa organizacja ruchu na ul. Braci Mieroszewskich utrzymana będzie jeszcze co najmniej przez 7 miesięcy, po czym planowane jest przełożenie ruchu kołowego i pieszego na jezdnię nowego układu drogowego (tj. od strony supermarketu). Zmiana ta nastąpi po wybudowaniu pierwszego segmentu tunelu i przebudowie układu drogowego. W następnej kolejności rozpocznie się realizacja drugiej połowy obiektu. – Nadal roboty będą prowadzone jak dotąd, przy zachowaniu pełnej przejezdności w obu kierunkach z jednym pasem ruchu. Taka zasada organizacji ruchu będzie utrzymana do czasu wybudowania całości obiektu, a planujemy, że będzie to koniec kwietnia 2022 roku – wyjaśnia Robert Wach.

Inwestycja pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” jest jednym z zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie realizuje konsorcjum: Eurovia Polska S.A., KZN Rail Sp. z o.o., Nowak Mosty Sp. z o.o. Wartość zadania zgodnie z zapisami umowy wynosi niespełna 88,6 mln zł netto, a całość ma być gotowa za dwa lata.

Źródło: UM Sosnowiec