image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mysłowice otrzymały środki w łącznej wysokości 1.337.445,00 zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekty będą realizowane przez trzy mysłowickie placówki:

  • Szkołę Podstawową nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – projekt pn.: „Trójeczka do przodu”,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki – projekt pn.: „Euroszanse w Kościuszce”,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich – projekt pn.: „W przyszłość z naukami przyszłości”.

Projekty obejmują zarówno wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz zajęcia dodatkowe w ramach konkretnych bloków tematycznych (np. matematycznych, ICT, językowych oraz przyrodniczych). Celem projektów jest wzrost do końca grudnia 2022 r. poziomu kompetencji kluczowych, posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla uczniów na rynku pracy oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia.

Całkowity koszt projektów wyniesie 1.486.050,00 zł.

Źródło: UM Mysłowice