image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dyrekcji oraz nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ostatnim czasie udało się pozyskać 192 000 zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do realizacji trzech projektów przy wkładzie miasta wynoszącym łącznie 48 000 zł. Pieniądze będą przeznaczone na: remont jadalni, stworzenie mini ogrodu oraz wirtualnej strzelnicy.

Ogromnym osiągnięciem ZSO  jest zdobycie środków na strzelnicę wirtualną w ramach projektu „Strzelnica w powiecie 2021” dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. System szkoleniowo – treningowy będzie składał się z wielu elementów: modułu projekcji, klawiatury bezprzewodowej, tabletu, drukarki, specjalistycznego oprogramowania oraz broni treningowej – replik karabinu oraz replik pistoletu. Łączny koszt projektu wynosi 150 000 zł, z czego 120 000 zł stanowi dotację MON.

Sebastian Wróbel, który od początku istnienia klas mundurowych w II LO z sukcesem przygotowuje uczniów do corocznych wojewódzkich konkursów musztry paradnej, podkreśla, że strzelnica będzie często odwiedzanym miejscem w szkole nie tylko podczas zajęć ogólnowojskowych, ale także na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.

To nie jedyne zmiany, jakie mają miejsce w ZSO. W czerwcu ruszyły prace w mini ogrodzie – w jego tworzenie zaangażowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele i dyrekcja.  Miejsce to ma charakter ekologiczny (przewidziano stworzenie różnych stref: leśną, miododajną, przyjazną ptakom oraz rekreacyjną) i na pewno będzie często odwiedzane podczas lekcji przyrody i biologii.

Wicedyrektor Joanna Grobelka podkreśla, że prace w ogrodzie botanicznym były wspaniałą okazją do ponownego zintegrowania uczniów i nauczycieli po długim okresie zdalnego nauczania.  Oficjalne otwarcie ogrodu stworzonego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz miasta zaplanowane jest na wrzesień.

Czas wakacji zostanie w ZSO bardzo dobrze wykorzystany, ponieważ właśnie rozpoczęto remont jadalni w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Dzięki pozyskanym środkom zostaną pomalowane ściany oraz nastąpi wymiana podłogi. W pomieszczeniu pojawią się także nowe krzesła i stoły. Całość utrzymana będzie w kolorystyce żółto-niebiesko-szarej.

Ponadto rusza właśnie remont biblioteki szkolnej, który zostanie przeprowadzony w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej – zostaną pomalowane ściany, dzięki czemu miejsce to będzie jeszcze bardziej przyjazne uczniom. Przypomnijmy, że w mijającym roku szkolnym udało się już przygotować kącik dla najmłodszych uczniów SP5 z nowymi meblami, pufami i książkami.

Źródło: UM Świętochłowice