image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wiedzą o tym uczestnicy międzynarodowego projektu CIRCULAR FOAM dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego dla pianki poliuretanowej (PU) z wycofanych z eksploatacji lodówek oraz budownictwa.

Na własne oczy mogli się o tym przekonać w czasie wizyty studyjnej w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spółki BIOSYSTEM SA w Bolęcinie k. Chrzanowa. Można tu zobaczyć, jak wygląda przygotowanie i przetworzenie zużytych lodówek na jednej z najnowocześniejszych linii technologicznych.

Recykling starych lodówek jest bardzo istotny. Niepotrzebny sprzęt, który nie trafi do zakładów przetwarzania stanowi duże zagrożenie dla ludzi i środowiska ze względu na zawarte w nim substancje niebezpieczne, w tym gazy. Na linii technologicznej są one w bezpieczny sposób utylizowane.

Jak wygląda rozbiórka lodówki?

Przetwarzanie starych lodówek i odzyskanie z nich cennych surowców, takich jak miedź, stal i tworzywa sztuczne, nie jest łatwe. Aby było to możliwe, zakłady przetwarzania muszą spełniać najwyższe standardy, zarówno środowiskowe, jak i bezpieczeństwa pracy.

Proces „rozbiórki” lodówki zachodzi w ściśle określonym trybie. Zanim lodówka trafi do „rozdrobnienia” i nastąpi odzysk surowców należy również ręcznie lub mechanicznie pozbawić ją niektórych części, które mogą uniemożliwić lub zanieczyścić proces technologiczny (są to między innymi kabel zasilający, zawartość lodówki oraz kompresor).

Odzysk pianki poliuteranowej

W zakładzie w Bolęcinie odzyskiwana jest również pianka poliuretanowa (PU), używana w lodówkach jako materiał izolacyjny.  Po usunięciu z lodówki, z pianki usuwane są gazy, a następnie rozdrobniony materiał zostaje poddany sprasowaniu, aby na końcu trafić do spalarni jako paliwo RDF. Obecnie sposób przetwarzania i zagospodarowywania pianki uniemożliwia jej ponowne użycie.

Aktualnie zakład w Bolęcinie jest jednym z sześciu zakładów w Polsce, które przetwarzają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci lodówek.

O projekcie

Celem projektu CIRCULAR FOAM jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych, jakimi są pianki poliuretanowe, bez szkody dla środowiska.

W skład realizującego projekt konsorcjum wchodzą podmioty zaangażowane w ten proces na wszystkich jego etapach.

Sprawdzane w projekcie rozwiązania zostaną zastosowane w trzech regionach pilotażowych: w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i w regionie Wielkiego Amsterdamu. Ich wyniki będą zawierały zalecenia dla dalszego powielania w Europie.

Adres strony internetowej projektu: Circular Foam (circular-foam.eu)