image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na portalu InfoGZM pojawiło się nowe narzędzie, czyli interaktywna mapa VisitGZM. Na mapie znajdziemy wszystkie warte odwiedzenia miejsca w Metropolii wraz z opisami!

Zobacz interaktywną mapę VisitGZM – TUTAJ

VisitGZM prezentuje atrakcje turystyczne w naszych gminach, ofertę spędzania czasu wolnego oraz realizacji zainteresowań w GZM. Mapę tworzy ponad 350 obiektów (o różnej skali i funkcji), zarówno tych powszechnie znanych, jak i mniej oczywistych.

Baza obiektów podzielona jest na 6 kategorii tematycznych:

1) zabytki, architektura współczesna,

2) dziedzictwo przemysłowe,

3) kultura,

4) sport i rekreacja,

5) atrakcje (inne),

6) szlaki kulturowe.

Na mapie można zobaczyć wszystkie obiekty z danej kategorii lub wybrać interesujące podkategorie. Dla ułatwienia poszukiwań można skorzystać z filtrowania po: nazwie, gminie i atrybutach (wstęp płatny / wstęp bezpłatny), a kluczowe obiekty do zobaczenia w GZM można wyszukać poprzez opcję „Zobacz koniecznie”.

Dodatkowo przygotowaliśmy cześć opisową (infogzm.metropoliagzm.pl/visitgzm) przedstawiającą zabytki i architekturę współczesną, oraz dziedzictwo przemysłowe, w tym budownictwo patronackie, twórców przemysłu czy Szlak Zabytków Techniki.

VisitGZM znajdziecie na portalu InfoGZM w zakładce Mapy > Przestrzeń 

Znajdziemy na nim również dane dotyczące demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin Metropolii. Na portalu znajdują się także raporty, prezentacje i opracowania, które prezentują Metropolię na tle reszty kraju. Całość uzupełniona jest o interaktywne mapy i grafiki.

InfoGZM jest stale aktualizowane i uzupełniane o nowe treści. Portal stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM, a także mogą służyć merytorycznemu wsparciu poszczególnych departamentów Urzędu Metropolitalnego.