image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pozyskano kwotę 1 866 969.00 zł dofinansowania do projektu, którego celem będzie podniesienie kwalifikacji 450 uczniów w trzech szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich w okresie od 01.09.2023 do 30.06.2027 roku. W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe we współpracy z pracodawcami.

Będą to pełnopłatne staże dla uczniów siemianowickich szkół. Każdy uczeń będzie mógł odbyć 150 godzinny staż, za który otrzyma stypendium finansowe. Wynagrodzenie stażysty wyniesie 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę, tj. na poziomie najniższej krajowej.

Dofinansowanie to pierwszy etap wsparcia szkolnictwa branżowego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach działania 6.3. Kształcenie zawodowe programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie