image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zachęcamy studentów 4. lub 5. roku studiów jednolitych magisterskich, 1. lub 2. roku studiów magisterskich oraz ostatniego semestru studiów inżynierskich kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub urbanistyka do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w przyjętym „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 30 marca 2024 r.

Wszelkie szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej poświęconej konkursowi. Tam też znajduje się mapa wektorowa obejmująca teren opracowania oraz licencja.

Kontakt:
Magdalena Faracik-Nowak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, e-mail: m_faraciknowak@um.siemianowice.pl tel. 32 7605 422
Michał Chmurkowski – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta, e-mail: m_chmurkowski@um.siemianowice.pl tel. 32 7605 414