image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
Każdego roku, 22 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ten dzień podkreśla potrzebę ochrony naszej planety i promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tej kwestii istotną rolę odgrywają miejskie spółki i zakłady w swojej codziennej działalności.

– W dniu obchodów Światowego Dnia Ziemi zachęcam do refleksji nad kondycją naszej planety. Wspólnie możemy kształtować przyszłość, w której czysta woda, zielone otoczenie i zdrowe środowisko będą dostępne dla wszystkich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic– Mieszkańcy Katowic chętnie korzystają z oferowanych przez miasto narzędzi do dbania o środowisko naturalne. Nie tak dawno aktywnie uczestniczyli w sprzątaniu okolic stawu Bolina w ramach Światowego Dnia Wody, a do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice wpłynęła rekordowa liczba 252 wniosków. Każde, nawet najdrobniejsze działanie, ma znaczenie w budowaniu lepszego jutra nie tylko dla naszego miasta, ale także planety i przyszłych pokoleń – podkreśla prezydent.

Czysta woda to podstawa

Katowickie Wodociągi jako lokalny dostawca wody pitnej dla mieszkańców, angażują się w inicjatywy mające na celu ochronę zasobów naturalnych i poprawę jakości życia w regionie. Wraz z obchodami Światowego Dnia Ziemi podkreślają swoje zaangażowanie w dbanie o środowisko naturalne oraz propagowanie postaw proekologicznych w społeczności.

Katowickie Wodociągi prowadzą warsztaty edukacyjne_fot. KAW.jpg

– Jednym z kluczowych działań podejmowanych przez nas jest promowanie racjonalnego korzystania z wody i zachęcanie do picia wody z kranu. Woda to jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych, a świadomość jej ograniczonej dostępności staje się coraz bardziej powszechna. Poprzez edukację społeczeństwa oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zachęcamy do racjonalnego korzystania z wody, co ma istotny wpływ na zmniejszenie jej zużycia oraz ochronę źródeł wodnych – mówi Stanisław Krusz, prezes zarządu Katowickich Wodociągów S.A.

Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie społeczne Katowickich Wodociągów. Poprzez udział w kampaniach ekologicznych, organizację warsztatów edukacyjnych oraz współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, firma promuje proekologiczne postawy wśród mieszkańców i buduje świadomość ekologiczną w społeczności. Jedną z najważniejszych akcji jest #KranówkaKatowicka, czyli propagowanie picia wody z kranu, która jest dużo lepszym ekologicznie i zdrowotnie rozwiązaniem, niż woda butelkowana.

Gospodarowanie wodami opadowymi

Z myślą o planecie i dostosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych Katowickie Inwestycje S.A. zrealizowały dwa etapy projektu dotyczącego uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi. Zakres prac obejmował m.in. budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowych, ale także budowę podziemnych zbiorników retencyjnych. To infrastruktura umożliwiająca czasowe zatrzymanie części wód opadowych, co jest szczególnie ważne w przypadku nagłych nawalnych deszczów, gdy do kanalizacji w krótkim czasie spływają ogromne ilości wody. To może zagrozić jej przepustowości hydraulicznej i tym samym spowodować wystąpienie tak zwanej powodzi błyskawicznej.

Zabudowa zbiorników retencyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki, Rzepakowej, Kłodnickiej_fot. KAW.JPG

– Zbiorniki retencyjne umożliwiają zatrzymanie nadmiaru wody i przekierowanie jej do odbiornika w późniejszym czasie, gdy sytuacja i stopień napełnienia podziemnej infrastruktury wrócą do normy. Dodatkowo zbiorniki wyposażone są w studnie czerpalne, dzięki którym pracownicy służb miejskich mogą pobierać wodę i wykorzystywać ją na przykład do podlewania zieleni czy też czyszczenia ulic i chodników. Mamy więc efekt ekologiczny, odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie wody, ale też efekt ekonomiczny – zmniejszenie ilości zakupionej wody – tłumaczy Mariusz Słaboń, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

W wyniku realizacji obu projektów wybudowanych i zmodernizowanych zostało łącznie ponad 8,5 km sieci kanalizacji deszczowej i powstało 25 zbiorników, które mogą pomieścić ponad 11 mln litrów deszczówki. Całkowity koszt realizacji projektów wyniósł ponad 92 mln zł przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 46,7 mln zł.

Staranne działania dla dobra Ziemi

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta. Jednak w ramach swoich działań ma też takie, które bezpośrednio wpływają na ochronę środowiska naturalnego. To termomodernizacje budynków – tylko w 2023 r. na ten cel przeznaczono ponad 21 mln zł, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz dbanie o tereny zielone przyległe do zasobów KZGM. Kontynuowana jest także zapoczątkowaną w 2020 r. akcja „Łapiemy deszczówkę”. Do tej pory zamontowano 123 pojemniki o łącznej pojemności 41 850 litrów.  Zebrana w ten sposób woda zostaje wykorzystana m.in. do podlewania pobliskiej zieleni, można więc ograniczyć zużycie wody z sieci. Ma to pozytywny wpływ na środowisko, szczególnie w kontekście zmian klimatu i suszy, kiedy wodę powinniśmy oszczędzać. Pojemniki na deszczówkę można znaleźć w kilkudziesięciu lokalizacjach, w tym m.in. przy ulicach: Chopina, Grażyńskiego, Wojewódzkiej, Mariackiej, Słowackiego. W najbliższym czasie będą także montowane 53 kolejne, aby zwiększać korzyści ekologiczne takiego działania.

Zakład Zieleni Miejskiej na codzień dba o zielone przestrzenie w mieście_fot. KAW.jpg

W KTBS też zbierają deszczówkę

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje 77 zbiornikami na deszczówkę, które pozwalają na zebranie 26 200 litrów wody. O tyle mniej wody zamiast do kanalizacji trafia na tereny zielone przy budynkach przy ul. Pod Kasztanami oraz Saint Etienne.

– Inwestycje w rozwiązania ekologiczne są dziś koniecznością. W KTBS staramy się realizować jak najwięcej takich przedsięwzięć. Z jednej strony instalujemy panele fotowoltaiczne pozwalające pozyskiwać zieloną energię, ale nie zapominamy także o retencjonowaniu wody. Dlatego kupujemy nowe zbiorniki wychwytujące deszczówkę z rynien oraz budujemy podziemne zbiorniki retencyjne przy nowych inwestycjach, jak np. przy ul. Leopolda – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS.

Zakład Zieleni Miejskiej wprowadza więcej zieleni do miasta

Także codzienne działania Zakładu Zieleni Miejskiej przyczyniają się do zmniejszania negatywnego oddziaływania na planetę. ZZM opiekuje się łącznie 12 hektarami powierzchni zielonych w mieście. W terenie codziennie pracuje ponad 200 pracowników – to osoby, które sprzątają parki, sadzą rośliny i dbają o pozostałą roślinność. ZZM prowadzi wiele projektów, które przyczyniają się do tego, że zieleni w naszym mieście jest więcej. W zeszłym roku zakończyła się rewitalizacja ul. Warszawskiej, która zyskała charakter miejskiego deptaku. Zasadzono tu 70 drzew, 2649 krzewów, 2734 byliny i trawy oraz 192 pnącza. W zeszłym roku mieszkańcy zyskali także odnowione otoczenie wokół stawu Starganiec. Ponadto co roku ZZM sadzi kilkaset nowych drzew na terenie miasta, które nie tylko poprawiają estetykę otoczenia, ale też pozytywnie wpływają na środowisko i pochłaniają niekorzystne substancje w zamian produkując tlen. Większa liczba roślinności wpływa na większą różnorodność ekosystemu i daje schronienie owadom oraz małym ssakom.

Źródło: UM Katowice