Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
Bobrowniki, Wirtschaft und Investition
Przegląd gminnych inwestycji

Centrum w Sączowie Do końca miesiąca ma zostać zakończona przebudowa centrum Sączowa wraz z budową ścieżek rowerowych. Warto zwrócić uwagę na koszt inwestycji, który opiewa na 2,8 mln złotych z czego 85 % finansowane jest z dwóch źródeł. W ramach inwestycji zbudowano kanalizację deszczową, sanitarną,…

Wirtschaft und Investition, Sławków
Radni chcą ekranów akustycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracowuje strategię walki z hałasem. Ma ona obowiązywać do 2023 roku. Sławkowscy radni chcą, by uwzględniono w niej budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 94 na odcinku przebiegającym przez miasto. W przyjętym 21 marca stanowisku radni wyrazili poparcie dla działań mieszkańców…

Bieruń, Wirtschaft und Investition, Tourismus und Erholung
Bieruń rozwija infrastrukturę sportową. Ruszyła budowa nowej sali sportowej

26 marca w Urzędzie Miejskim w Bieruniu nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. Na mocy podpisanej umowy budynek starej sali gimnastycznej zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesna sala sportowa,…

Springe zum Inhalt