Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
Bobrowniki, Coronavirus, Öffentlicher Nahverkehr
Trwa dezynfekcja przystanków

Dezynfekcja przystanków komunikacji miejskiej na terenie całej gminy rozpoczęła się w poniedziałek (30 marca) od przystanków znajdujących się na centrum przesiadkowym w Dobieszowicach. Od południa, ubrani w kombinezony ochronne, pracownicy AquaPlus myją i oczyszczają przystanki. Dezynfekcja prowadzona jest metodą opryskową, za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego rozprowadzającego…

Bobrowniki, Die Bewohner
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki wynoszą odpowiednio: – 28,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; – 84,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli…

Bobrowniki, Coronavirus, Die Bewohner
Odwołanie przetargu z powodu koronawirusa

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bobrownikach. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Bobrowniki odwołuje ogłoszone na dzień 26.03.2020r. przetargi ustne nieograniczone na…

Bobrowniki, Coronavirus, Entwicklung und Wissenschaft
Kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdalny tok nauczania wchodzi w życie od dnia jutrzejszego. Czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związane jest z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Bobrowniki, Coronavirus, Die Bewohner
Migiem pod same drzwi, czyli wsparcie dla niesłyszących seniorów

Fundacja Świat Głuchych oferuje pomoc dla seniorów niesłyszących, słabosłyszących i z implantami. Zainteresowanych zapraszamy na wideorozmowę, a  Fundacja zorganizuje wolontariusza do pomocy. Senior podaje wolontariuszowi swój numer telefonu, a ten skontaktuje się i zrobi potrzebne zakupy. Gdy wolontariusz przyjedzie już z zakupami, proszę nie spotykajcie się…

Bobrowniki, Coronavirus
Jednostki OSP przygotowane do walki z COVID-19

W związku z dynamiczną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID–19 jednostki OSP Dobieszowice i OSP Siemonia odbyły szkolenie. Podczas szkolenia wdrożone zostały zasady postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem opracowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie zapoznani zostali z zasadami doboru…

Bobrowniki, Coronavirus, Die Bewohner
Sklepy z dostarczaniem artykułów na wynos

Wykaz sklepów spożywczych zadeklarowanych do dostarczenia artykułów spożywczych i chemicznych. W związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19, który jest największym zagrożeniem dla osób starszych sklepy spożywcze oferują swoją pomoc. Właściciele sklepów zadeklarowali się do dostarczenia artykułów spożywczych i chemicznych osobom samotnym i starszym z terenu naszej…

Bobrowniki, Coronavirus, Die Bewohner
Urząd Gminy Bobrowniki zamknięty dla interesantów

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 441) Wójt Gminy Bobrowniki…

Springe zum Inhalt