image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

4 maja br. w odbył się Gminny Dzień Strażaka. Jest to coroczna impreza organizowana w Gminie Rudziniec przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. W tym roku organizatorem imprezy było OSP w Chechle.

W ramach obchodów nastąpiła prezentacja gotowości bojowej oraz zasobów sprzętowych poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec. Podczas imprezy przedstawiona została również działalność ratowniczo – gaśnicza na co dzień wykonywana przez strażaków – ochotników. Co więcej doceniono także najbardziej zasłużonych strażaków poprzez wręczenie odznaczeń.

Obchody mają na celu przedstawienie lokalnej społeczności wyposażenia jednostek OSP, pokazanie ogromnego zaangażowania strażaków – ochotników w ratowanie życia i mienia mieszkańców Gminy Rudziniec oraz uhonorowanie tych, którzy na to zasłużyli.

Uroczystość rozpoczęto przemarszem zgromadzonych gości spod remizy OSP Chechło do kościoła św. Walentego w Chechle. Zgromadzeni goście wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji strażaków z terenu gminy Rudziniec. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz na teren jednostki OSP Chechło.

Podmiotem odpowiedzialnym za zorganizowanie obchodów byli druhowie OSP Chechło. Po części oficjalnej odbył się koncert orkiestry dętej. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu gminy Rudziniec.

Źródło: rudziniec.pl