image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Projekt podzielono na 5 etapów. Zaczęto od budowa nowej wiaty przystankowej. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do robot rozbiórkowych, które objęły istniejącą wiatę, część istniejącej nawierzchni zatoki autobusowej oraz chodnik biegnący wzdłuż wiaty przystankowej. Nową wiatę  posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych, ściany wymurowano z czerwonej cegły klinkierowej, natomiast pozostałą część konstrukcji stanowi szkielet drewniany składający się ze słupów, podwalin i zastrzałów. Szkieletową konstrukcję wypełnia przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego, laminowanego. Dach pokryty został dachówką karpiówką ceramiczną w naturalnym czerwonym kolorze.

Obiekt wyposażono w ławki drewniane, tablicę rozkładu jazdy oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. W posadzce poczekalni wykonano instalacje grzewczą przeciwoblodzeniowej.  Rozbudowana nowa część wiaty przystankowej wyposażona jest w stojaki rowerowe oraz oświetlenie. W ramach drugiego etapu wiatę doposażono w kabinę sanitarną dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym etapie przystąpiono do zagospodarowania terenu przyległego do wiaty, z przebudową zatoki przystankowej, ciągów pieszo-rowerowych i założeniem zieleńców.

Równocześnie realizowano parking przy węźle przesiadkowym wraz z dojazdami, dojściami oraz miejscem pod stację rowerów metropolitalnych. Ponadto, pomiędzy ul. Plichtowicką zjazdem na ul. Kobiórską w kierunku centrum, w ramach projektu wykonano I etap ścieżki rowerowej, która w przyszłości ma połączyć Kobiór z Tychami.

Wartość projektu wyniosła 1 411 260,20 zł, z czego 1 199 571 zł to dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Źródło: kobior.pl