image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W rankingu zamożności samorządów, który opracowało Czasopismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – w gronie miast na prawach powiatu  – Dąbrowa Górnicza zajęła piąte miejsce. To oznacza awans o jedno miejsce w stosunku do 2017 roku.

– Wzrost dochodów gminy pomiędzy 2017 a 2018 rokiem był wynikiem otwarcia terenu inwestycyjnego Tucznawa, który wygenerował dla miasta dodatkowe dochody. Uruchomienie nowych zakładów pracy to dla Dąbrowy Górniczej udział w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych oraz wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Uzyskany wynik to również efekt umiejętnego zdobywania środków unijnych, które wykorzystujemy przy realizacji wielu zadań inwestycyjnych – mówi Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Na pierwszej pozycji wśród miast na prawach powiatu znalazł się Sopot, z dochodem 7494,71 zł na osobę. Z miast województwa śląskiego od Dąbrowy Górniczej bogatsze okazały się Gliwice. W przeliczeniu na mieszkańca tamtejszy dochód w 2018 roku oszacowano na 5336,11 zł. Zamożność przeciętnego mieszkańca Dąbrowy Górniczej wyliczono natomiast na 5205,31 zł.

Metoda badania zamożności miast jest niezmienna od lat. Jej autorzy podzielili dochody (własne i subwencje) każdego samorządu przez liczbę mieszkańców, pomijając jednak wpływy z dotacji celowych. Jak mówią autorzy rankingu: „… do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.”

Autorzy rankingu zauważają w komentarzu, że miniony rok był rekordowy pod względem wielkości inwestycji samorządowych. Jak twierdzą, przekroczony został pułap z najlepszych jak dotąd pod tym względem lat 2009 i 2010. Według rankingu najbardziej zamożnym województwem było mazowieckie (śląskie na pozycji siódmej), miastem wojewódzkim – Warszawa (Katowice również siódme), wśród powiatów – człuchowski, miast powiatowych – Polkowice, a gmin wiejskich – Kleszczów.