image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto rusza z pakietem pomocowym dla bieruńskich przedsiębiorców. W tym trudnym okresie epidemii koronowirusa, kiedy firmy odnotowują spore straty, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podjął szybkie działania, których celem jest realne wsparcie przedsiębiorców działających na terenie Bierunia.

Bieruński Pakiet Pomocowy ma za zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające z trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się obecnie podmioty gospodarcze. Dzięki przyjętym rozwiązaniom, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na umorzenie całości, bądź części czynszu w gminnych lokalach za 1 miesiąc, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące.

O całkowite umorzenie wnioskować mogą najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491). O umorzenie częściowe wnioskować mogą pozostali najemcy, którzy w skutek epidemii koronowirusa ponoszą wyraźne straty, przez co mają trudność, by zapłacić czynsz.

Przedsiębiorco, jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, złóż wniosek!

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  2. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,
  3. Informację o stanie majątkowym i sytuacji materialnej podatnika.
  4. Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Miasto Bieruń chce zastosować takie działania, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim podmiotom gospodarczym w kryzysowym dla nich czasie, dlatego przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportowych, mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Przedsiębiorco,  jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, złóż wniosek w tej sprawie oraz dołącz do wniosku oświadczenie o sytuacji majątkowej. We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia należności.

Do wniosku należy dołożyć:

  1. Informację o stanie majątkowym lub finansowym firmy.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP lub wysłać pocztą. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mamy nadzieję, że pojawią się rozwiązania systemowe (rządowe) w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

Szczegóły dostępne są na stronie www.bierun.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy uprzejmie o kontakt:

W sprawie ulgi czynszowej: 32 708 09 74

W sprawie podatku od nieruchomości: 32 708 09 43