image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Wśród złożonych projektów, które ubiegały się o środki z budżetu państwa, znajdował się m.in. wniosek Gminy Knurów na I etap przebudowy Alei Lipowej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Gmina Knurów otrzymała dofinanswoanie w wysokości 3 789 920,50 zl. Nie są to jedyne środki zewnętrzne, które miasto pozyskało na realizację tej inwestycji. Przypomnijmy, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło zmiany w uchwale przyznającej pomoc finansową gminom w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r. W wyniku podjętych rozstrzygnięć Knurów pozyskał 575 581 zł.

Łącznie więc do Knurowa wpłynie kwota 4 365 501,50 zł, co stanowi ponad 50% wydatków całkowitych w wysokości 8 119 841 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, nowej kanalizacji deszczowej oraz wymianę ponad 50 latarni wzdłuż ulicy. Pracom towarzyszyć będzie budowa ścieżki rowerowej o długości 391 m wraz z modernizacją ciągu pieszego na odcinku 895 m.

Aktualnie, trwa procedura wyboru wykonawcy zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta przetagu na roboty budowlane. Jeśli uda się wyłonić firmę wykonawczą, pierwsze prace powinny ruszyć w okresie wakacyjnym.

Docelowo, zadanie planuje się ukończyć w przyszłym roku.

Źródło: UM Knurów