image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ograniczenie ruchu i możliwość wystawienia ogródków gastronomicznych na szerszą skalę. Mniejsze opłaty za zajęcie pasa drogowego. To pomysł na wsparcie gliwickiej gastronomii – branży bardzo dotkniętej epidemią.

Trwająca epidemia postawiła gliwicką branżę gastronomiczną w bardzo trudnej sytuacji. Restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte od wielu tygodni. Część lokali prowadzi co prawda sprzedaż na wynos i z dowozem, ale nie wszystkie mogą świadczyć takie usługi. Szansą dla gastronomii może okazać się dopuszczenie obsługi w „ogródkach gastronomicznych”. Wiele lokali znajdujących się na gliwickiej starówce oraz szerzej –  w centrum miasta – nie ma jednak takiej możliwości z uwagi na ruch uliczny. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom branży gastronomicznej. Zachęcam gliwickich restauratorów lub osoby prowadzące kawiarnie czy bary do kontaktu z gliwickim Zarządem Dróg Miejskich i zgłaszanie pomysłów na lokalizację ogródków w pasie drogowym. Zarząd będzie uzgadniał ograniczenia w ruchu, które będą się z tym wiązały. Zapewniam również, że ewentualne ograniczenia w ruchu będą konsultowane z mieszkańcami Śródmieścia – mówi prezydent Gliwic Adam Neuman.

Warto przypomnieć, że temat ograniczenia ruchu na uliczkach gliwickiej starówki pojawił się w programie wyborczym prezydenta. Propozycja ta miała być wdrażana stopniowo, wraz z budową nowych parkingów. Epidemia nadaje jednak nowy bieg tej sprawie i stwarza szansę na sprawdzenie, w których częściach starówki można przyspieszyć ograniczenie ruchu.

Zainteresowanych właścicieli firm prowadzących lokale gastronomiczne oraz działalność w branży pokrewnej (zwłaszcza obrębie gliwickiej Starówki oraz ul. Zwycięstwa) prosimy o zadeklarowanie ewentualnego zainteresowania taką formą działalności.

  •  Ogródki, kawiarenki powinny zostać zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników oraz nie stwarzać  zagrożenia w ruchu drogowym, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki.
  •  Organizator ogródka zobowiązany będzie do wykonania (na własny koszt) zabezpieczenia w postaci stabilnych elementów np. poręczy, ogrodzeń lub płotków, które będą separowały klientów od ruchu samochodowego. W przypadku, gdy konstrukcja nawierzchni zawiera różnice poziomów (zastosowane krawężniki) konieczne jest utworzenie podestów (zalecane materiały naturalne).
  •  Ogrodzenia ogródków powinny być ażurowe lub przezroczyste, wykonane z materiałów naturalnych.  Wyklucza się zastosowanie materiałów niestandardowych, takich jak maty ze słomy. Elementy stabilizujące powinny zostać zasłonięte zielenią lub pełnić role dekoracyjne. Dopuszczalne jest wykorzystanie elementów zadaszenia.

Zachęcamy do przesyłania propozycji lokalizacji „ogródków kawiarnianych” do 22 maja br., na adres mailowy: zdm@zdm.gliwice.eu lub przez platformę SEKAP/ePUAP. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr 32 300-86-54 oraz 32 300-86-55.
Do korespondencji należy dołączyć mapę z proponowanymi lokalizacjami wskazując orientacyjnie proponowaną powierzchnię zajęcia terenu. Mile wydziale będą także opisy elementów „ogródków kawiarnianych” oraz ich wizualizacje. Dla ułatwienia, informujemy o możliwości skorzystania z geoportalu inwestora znajdującego się w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP – msip.gliwice.eu).

Złożone propozycje będą rozpatrywane indywidualnie w kolejności zgłoszeń.

 Przypominamy także o podjętej 23 kwietnia br. przez gliwickich radnych Uchwale XIV/239/2020, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta. Na tej podstawie do końca 2020 r. obniżono o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego dla sezonowej działalności gastronomicznej.
 Aktualnie obowiązujące obniżone stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

  • 0,30 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii gminnych
  • i powiatowych;
  • 0,60 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii wojewódzkich i krajowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Gliwice.

Źródło: UM Gliwice