image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przypominamy dąbrowskim rodzinom o różnych możliwościach uzyskania pomocy wspierającej ich funkcjonowanie.

System świadczeń realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej obejmujący wsparcie rodziny, w tym rodziny wielodzietnej jest bardzo szeroki. Bez względu na posiadany dochód, ale po spełnieniu innych wymogów określonych  w przepisach prawa, rodziny z dziećmi mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie:

1. świadczenia wychowawczego – 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”;
2. zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł), świadczenia pielęgnacyjnego (1830,00 zł miesięcznie)  oraz świadczenia rodzicielskiego (1000,00 zł miesięcznie od dnia urodzenia dziecka przez 52 tygodnie) – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r;
3. jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu – na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin  Za życiem;
4. jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde uczące się dziecko  w ramach rządowego programu DOBRY START. Świadczenie jest wypłacane raz  w roku i stanowi wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny;
5. jednorazowej zapomogi z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, w wysokości 5 000,00 zł na każde dziecko z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu na podstawie Uchwały nr XXXIX/824/14 z dnia 3 września 2014 r;

Wsparciem dla rodzin wielodzietnych jest Karta Dużej Rodziny ( w skrócie KDR), to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Zniżkę można dostać między innymi na przejazdy kolejowe i opłaty za paszport, bezpłatne wejścia do parków narodowych. Lista partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 1. Kolejnym wsparciem rodziny jest karta „ Dąbrowska Rodzinka.PL”. Posiadacze karty mogą skorzystać z oferty zniżek w zakresie usług:
  1.  sport i rekreacja (rabaty m.in. wstęp na basen, grotę solną, siłownię),
  2. rozrywki dla dzieci (rabaty m.in. na organizację urodzin, bilety wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka),
  3. zdrowie i uroda (rabaty m.in. na konsultacje logopedyczne, psychologiczne i terapeutyczne),
  4. kultura (rabaty m.in. na zajęcia w Pałacu Kultury Zagłębia, wstęp do Muzeum Miejskiego Sztygarka, kursy językowe),
  5. restauracje, kawiarnie, bary ( rabaty m.in. na zakup pizzy, przyjęcia okolicznościowe),
  6. sklepy (rabaty m.in. na zakup gier, telefonów komórkowych),
  7. pozostałe usługi (rabaty m.in. na porady prawne, usługi weterynaryjne  i wulkanizacyjne). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.dabrowskarodzinka.pl.

Rodziny będące w trudnej sytuacji finansowej, spełniające kryteria określone  w przepisach prawa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie:
1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
3. zasiłku stałego, okresowego lub celowego – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4. pomocy w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży lub zasiłku celowego na zakup żywności – na podstawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
5. wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
6. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym);
7. dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, gdy rodzina, z uwagi na niskie dochody, nie radzi sobie z utrzymaniem mieszkania – na podstawie ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ponadto rodziny bez względu na posiadany dochód, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą uzyskać wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej bądź skorzystać z cyklicznie realizowanego w Klubie Integracji Społecznej programu profilaktyczno – edukacyjnego dla rodzin „Szkoła Rodzica”, którego celem jest zwiększenie umiejętności  i kompetencji wychowawczych rodziców.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza