image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Uwaga zmiany w pracy Urzędu od 29 października! Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego obsługuje mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw. Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych.

Burmistrz Miasta Imielin, informuje że:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa od 28 października w UrzędzieMiasta Imielin  zostają wprowadzone  następujace rozwiązania.

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego  obsługuje mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw.

Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub kontaktując się telefonicznie z urzędem miasta.

Ponadto:

Płatności za podatki i odpady można dokonywać w Kasie Urzędu lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać również telefonicznie podając numer PESEL.

Płatności można dokonać także na numer rachunku bankowego: 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484

pozostałych sprawach dotyczących działalności Urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami w celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy pod numerami:

Komórka organizacyjne Urzędu MiastaNr wewnętrzny
Sekretariat Burmistrza Miasta32 2254 120
Zastępca Burmistrza32 2254 132
Skarbnik Miasta32 2254 110
Sekretarz Miasta32 2254 114
Referat Organizacyjny32 2254 11532 2254 116
Referat Finansowo-Budżetowy – podatki32 2254 103
Biuro Rady32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska32 2254 12232 2254 123
Referat Gospodarki Komunalnej32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu32 2254 13432 2254 136
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji32 2254 140

Adresy do korespondencji elektronicznej:

e-mail: BURMISTRZ@IMIELIN.PL

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/6794

Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

Wprowadzone zasady mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców.

Prosimy  Mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i otoczenie szczególną troską naszych Seniorów.

Źródło: UM Imielin