image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/119/2020 z dnia 29 września 2020r. wprowadzono „Chełmski Bon Żłobkowy”. Jest on formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Chełm Śląski i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Chełm Śląski, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem lub klubem dziecięcym. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej. Wysokość świadczenia w ramach bonu żłobkowego wynosić będzie 300 złotych miesięcznie. Chełmski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Wniosek o przyznanie Chełmskiego Bonu Żłobkowego na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest na stronie internetowej GOPS, można również go pobrać i składać osobiście od 02.11.2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

gopschelmsl.naszops.pl/

Źródło: UG Chełm Śląski