image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Szkoły w gminie Psary, jak i w całej Polsce od początku listopada znowu pracują zdalnie. By takie nauczanie mogło być realizowane niezbędny jest nowoczesny sprzęt komputerowy. Gmina Psary pomaga uczniom użyczając im 37 zestawów komputerowych, które wcześniej służyły w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu w filiach bibliotecznych i ośrodkach kultury. W 2020 r. Gmina zakupiła także 45 nowych komputerów przenośnych dla szkół i uczniów. Zakup ten został w całości sfinansowany unijną dotacją.

Wprowadzony na wiosnę obowiązek nauki zdalnej spowodował, że każdy uczeń musi mieć do dyspozycji sprzęt komputerowy, za pomocą którego może być w ciągłym kontakcie z nauczycielami. Często się zdarza, że w jednym domu mieszka kilkoro uczniów i uczennic, z których każde potrzebuje dziś komputer praktycznie wyłącznie dla siebie. Jest oczywiste, że wówczas pojawiają się problemy z zapewnieniem każdemu dziecku osobnego sprzętu. Trzeba pamiętać również, że w tym samym czasie część rodziców pracuje zdalnie, wykorzystując do tego domowe komputery.

Chcąc pomóc uczniom w tej sytuacji władze gminy Psary postanowiły wyposażyć potrzebujących w niezbędny sprzęt. 37 komputerów wyposażonych w słuchawki i mikrofony zostało przekazane do gminnych szkół, które bezpłatnie użyczyły je potrzebującym. Zestawy komputerowe pochodzą z zakończonego już projektu unijnego, polegającego na utworzeniu publicznych punktów dostępu do internetu w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Takie punkty oczywiście nadal funkcjonują i w każdym z nich pozostała wystarczająca ilość stanowisk komputerowych.

Warto wspomnieć, że gmina już w 2015 roku dzięki realizacji zdobyciu unijnej dotacji z Programu Cyfrowa Polska zadbała o odpowiednie wyposażenie jednostek oświatowych. W tamtym czasie do wszystkich szkół z ternu gminy trafiło łącznie 89 zestawów komputerowych z dotykowymi ekranami oraz 12 laptopów. 30 komputerów przenośnych zostało także przekazanych do rodzin uczestniczących w tym projekcie mającym na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Koszt zakupu i montażu sprzętu wyniósł ponad 672 tys. zł i w całości został dofinansowany z pozyskanych środków unijnych.

W kwietniu i sierpniu 2020 roku gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 45 laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dzięki dotacji w wysokości 115 tys. zł, do każdej ze szkół z terenu naszej gminy dostarczono po 9 sztuk komputerów. W pierwszej kolejności komputery trafiły do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli. Po powrocie szkół do stacjonarnego nauczania będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w pracy codziennej. Dotacja pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i w całości pokryła koszty zakupu sprzętu.

Źródło: UG Psary