image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczyna współpracę z Metropolią Kansas (USA) w ramach Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej, prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Spotkanie inaugurujące program współpracy europejskich miast, regionów i obszarów metropolitalnych z partnerami z Ameryki Północnej i Łacińskiej odbyło się 28 września.

Współpraca GZM i Kansas dotyczyła będzie takich zagadnień jak efektywność energetyczna w budynkach, edukacja, praca i kwalifikacje, przeciwdziałanie ubóstwu w miastach, mobilność i transport, transformacja cyfrowa czy inteligentne miasta. Czas realizacji projektu wyniesie od 18 do 24 miesięcy.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest jednym z kilku europejskich obszarów metropolitalnych oraz jedynym z Polski, które zostały wybrane w ramach naboru do Programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej. Pozytywna ocena wniosku złożonego przez GZM otworzyła drzwi do udziału w wyżej wymienionym programie, którego  celem jest ułatwienie metropoliom i miastom liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców, a także obszarom funkcjonalnym z terenu całej Unii Europejskiej, nawiązanie dwu- i wielostronnej współpracy z ponad 300 samorządami lokalnymi i regionalnymi w ramach międzynarodowej sieci obejmującej Amerykę Północną i Południową, Azję oraz Pacyfik.

Program finansowany jest z funduszy zewnętrznych.