image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczął się nowy nabór wniosków do Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki w trzech obszarach: światowej klasy naukowcy, nowatorskie metody kształcenia i „Studiuj w Metropolii”. Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Światowej klasy naukowcy to obszar Funduszu, który daje możliwość zapraszania do siebie zarówno naukowców reprezentujących czołowe uniwersytety na świecie, jak i laureatów znaczących nagród w skali globalnej.

Wsparcie nowatorskich metod kształcenia to obszar, w którym szczególnie punktowane są programy skupione na aktywnym włączaniu partnerów oraz realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Z kolei „Studiuj w Metropolii” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pierwszego roku. Chodzi o organizację inicjatyw naukowych, mających zachęcić do studiowania w GZM, a także indywidualnych programów kształcenia dla szczególnie uzdolnionych studentów.

Wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki można składać w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. Środki finansowe przeznaczone na dotacje dla uczelni w roku 2023 wynoszą 700 tys. złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca składania wniosków, sposobu ich wypełnienia oraz Regulamin udzielania dotacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP – LINK

Celem Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” jest wspieranie uczelni z obszaru GZM w podnoszeniu atrakcyjności ich oferty naukowej i edukacyjnej, a w dalszej perspektywie – zachęcanie młodych ludzi do studiowania w Metropolii i związania z nią swojej przyszłości.

Do tej pory po dotację z Funduszu sięgnęły m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny czy Akademia WSB. Dzięki temu studenci z GZM mieli możliwość uczestnictwa w wykładach z naukowcami reprezentującymi takie uczelnie jak Oxford, Harvard czy Stanford.