image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ewidencja odpadów BDO była tematem szkolenia dla przedsiębiorców, organizowanego przez Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową. Na pytania odpowiadała Monika Strzemińska z urzędu marszałkowskiego, specjalista ds. BDO.

Rejestr BDO, część bazy danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami został uruchomiony przez ministerstwo klimatu (ówczesne ministerstwo środowiska) w 2018 roku. Od 1 stycznia 2020 został poszerzony o moduł, za pomocą którego składanie niezbędnych sprawozdań ma odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, choć nowelizacja Ustawy o odpadach, w określonych przypadkach daje możliwość składania sprawozdań również w formie papierowej. Szczegółowe informacje na temat BDO znajdują się na specjalnie w tym celu utworzonym przez Instytut Ochrony Środowiska i Ministerstwo Klimatu portalu internetowym.

Praktyczne szkolenia z udziałem specjalistów są organizowane przez Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową cyklicznie. Izba, która na co dzień integruje środowisko przedsiębiorców, reprezentuje ich interesy przed organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej najlepiej wie, z jakimi problemami na co dzień borykają się właściciele firm.

Jako, że bolączką są często zmieniające się przepisy, dlatego Izba zaprasza specjalistów z różnych dziedzin na spotkania, umożliwiając przedsiębiorcom rozmowy i nabywanie wiedzy „z pierwszej ręki”. W ubiegłym roku BIPH zorganizowała szkolenia m.in. na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, zerowego PIT-u dla młodych, obowiązkowego split paymentu czy zmian dotyczących kas fiskalnych.