image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Miasta Knurów  przypomina o upływie terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2021.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2021 są zobowiązane do złożenia do dnia 14.09.2020r. w Referacie Lokalowym Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych  przy ulicy Niepodległości 7 pok. nr 9 wniosku o wynajem mieszkania.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w Uchwale Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6532 z 12.11.2013r. z póź. zmianami).

Szczególowych informacji udziela referat Lokalowy knurowskiego magistratu pod numerem telefonu 32 339 22 31 lub 32 339 22 32.

Źródło: UM Knurów