image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jedną z wielu ofert Akcji Zima w Mieście są półkolonie zimowe w placówkach oświatowych.

W tym roku półkolonie zostaną zorganizowane w formie tygodniowych turnusów w 12 placówkach oświatowych: w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i 7 oraz szkołach podstawowych nr 7, 10, 11, 16, 18, 20, 28, 30 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W sumie z tej formy wypoczynku skorzysta ponad 500 najmłodszych dąbrowian.

A co będzie się działo podczas półkolonii? Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, teatralne, wokalne, warsztaty lego, zajęcia taneczne, ekologiczne, rekreacyjne, sportowe. Podczas zimowego wypoczynku w mieście najmłodsi będą mieli okazję także popływać na miejskich basenach, rywalizować na Kręgielni w Nemo, zwiedzić Muzeum Miejskie „Sztygarka” i Kopalnię Ćwiczebną, zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej i do kina, a jeśli pogoda dopisze także skorzystać z szaleństw na śniegu.

Poza zajęciami organizowanymi na terenie Dąbrowy Górniczej organizatorzy zaplanowali także wycieczki do Krakowa, Ogrodzieńca, Radzionkowa (muzeum chleba), Katowic (Muzeum Śląskie) Gliwic (Kolejkowo), Przybyszowa (gospodarstwo agroturystyczne).

Program zajęć każdego dnia jest tak ułożony, że z całą pewnością dzieci i młodzież nie będą miały czasu się nudzić.

Organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez miasto w okresie ferii zimowych bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży to integralny element i zarazem uzupełnienie prowadzonych w szkołach przedsięwzięć profilaktycznych, zadań przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022.

W tym roku zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie kosztowało ok. 200 tys. złotych. Poza licznymi atrakcjami, które dzięki tej kwocie zostaną zapewnione, dzieci będą uczestniczyć w zajęciach, pogadankach i zabawach, których celem jest kształtowanie pozytywnych postaw, umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie z problemami, rozwiązywania problemów, budowania poczucia własnej wartości. To wszystko ma pomóc im wybierać właściwą drogę życiową i chronić przed nałogami.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza